Menu

WAAR STAAT JIWA CONSULTANCY VOOR?

De uitdagingen waarvoor de zorg zich geplaatst ziet zijn enorm. De kosten worden steeds hoger, de mogelijkheden nemen toe en de patiënten worden steeds mondiger en krijgen meer en meer inspraak. Op zich goede ontwikkelingen, maar het vraagt wel om de nodige veranderingen in de het zorglandschap.
Op dit moment is er spanning tussen de belangrijkste spelers in het veld: de academische een perifere ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de industrie en de politiek. Op zich wil iedereen goede en duurzame zorg voor een redelijke prijs. Hier ligt niet het probleem. Hoe dit te realiseren, is een andere kwestie. Door de marktwerking is er onderlinge concurrentie ontstaan, een fenomeen waar het veld niet klaar voor is.

STRUCTURE FOLLOWS STRATEGY

Veelal wordt er veel aandacht gegeven aan de beheersing van processen en veel tijd en geld gestoken in de organisatiestructuur zonder dat men scherp op het netvlies heeft wat men wil bereiken. Onze visie is anders: wij geven maximale aandacht aan de strategie en zoeken vervolgens de bijbehorende, optimale structuur.

DYNAMISCHE NETWERKORGANISATIE

Samenwerken is een sleutelwoord in deze moderne tijd. De meeste organisaties zijn zelf te klein om hun ambities waar te maken en kunnen op eigen kracht niet meekomen in een veld dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Dit is duidelijk te zien in de laboratoriumwereld waar steeds weer gezocht wordt naar homologe (tussen gelijksoortige laboratoria) en heterologe (tussen verschillende type laboratoria) samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden kunnen uitmonden in complete fusies, maar kunnen zich ook vertalen in dynamische netwerkorganisaties. Juist deze laatsten bieden veel kansen en maken dat de zelfstandigheid behouden blijft, maar toch de samenwerking kan worden opgezocht waar dit nuttig en wenselijk is.

HET NETWERK

Jiwa Consultancy heeft een netwerk van experts die gespecialiseerd zijn in de financiële, juridische, ICT en HRM aspecten van verschillende samenwerkingsvormen.

CONTACT MET JIWA CONSULTANCY?

Wilt u uw bedrijfsprocessen verbeteren? Jiwa Consultancy is uw sparringspartner. U kunt mij vrijblijvend bereiken op +31 (0) 6 – 15 40 17 70 of ga naar contact.

Ga naar contact