Menu

POWER OF INNOVATION

Met de komst van de marktwerking in de zorg is het speelveld enorm veranderd. Zorginstellingen worden gezien als elkaars concurrent en ‘competitie’ tussen de verschillende instellingen wordt veelal gevoerd op prijs en kwaliteit van zorg. Dit laatste is veel moeilijker definieerbaar dan het eerste. Externe partijen, zoals beroepsverenigingen en nationale en internationale stakeholders leggen meer en meer eisen op waaraan zorginstellingen moeten voldoen om bepaalde verrichtingen te mogen (blijven) uitvoeren.

Onder deze omstandigheden is het van essentieel belang dat er geïnvesteerd wordt in innovatie en research en development (R & D). Er is geen bedrijfstak die kan overleven zonder te investeren in innovatie. Innovatie in de zorg is noodzakelijk om de speerpunten te ontwikkelen waar men het verschil wil maken t.o.v. de concurrentie. Daarnaast worden de eisen die gesteld worden aan de zorg steeds strenger en zien wij een ontwikkeling richting personalised medicine die geheel andere eisen aan de zorg stelt dan die in het verleden gangbaar was. De veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, waardoor ook onderwijs binnen de organisatie een belangrijk thema wordt.

R & D, gecombineerd met (in house) educatie zijn noodzakelijk om duurzaam ‘state of the art’ zorg te kunnen (blijven) bieden in een hoog competitieve omgeving.

Er zijn vele mogelijkheden om deze R & D te bekostigen. Naast tal van subsidies (voor commerciële bedrijfsonderdelen) zoals WBSO, MIT en internationale subsidies zoals EFRO, leidt R & D ook tot kostenbesparingen door een aanzienlijke kortere time to market van de implementatie van nieuwe technieken of processen. Naast de subsidiemogelijkheden en de korte time to market, leidt R & D veelal ook tot een lagere kostprijs (m.n. in de diagnostiek).  Outsourcing is voor R & D geen optie, omdat iedere instelling zijn eigen strategische speerpunten heeft of zou moeten hebben. Eigen speerpunten vereisen een eigen ontwikkelcentrum, vandaar dat strategie en R & D onlosmakelijk verbonden zouden moeten zijn.

CONTACT MET JIWA CONSULTANCY?

Wilt u uw bedrijfsprocessen verbeteren? Jiwa Consultancy is uw sparringspartner. U kunt mij vrijblijvend bereiken op +31 (0) 6 – 15 40 17 70 of ga naar contact.

Ga naar contact