Menu

WERKWIJZE

De werkwijze is afhankelijk van de opdracht. Het grondpatroon dat meestal gevolgd wordt kan worden aangepast aan de vraagstelling. Echter, de ervaring leert dat de volgende onderdelen veelal snel leiden tot een helder plan van aanpak en een kort implementatietraject:

QUICKSCAN

– Situatie en probleemanalyse
– Inventarisatie van mogelijke oplossingen (strategisch)
– Risicoanalyse incl SWOT-analyse huidige en nieuwe situatie:

  • Strategisch niveau
  • Financieel
  • ICT
  • Cultuur en gedrag binnen de organisatie

FORMULEREN VAN EEN ‘GOED PLAN’.

Hiervoor worden meestal de criteria van Guy Kawasaki (Enchantment, 2011) gevolgd:

  • Het moet meerwaarde creëren
  • Intelligent zijn
  • Compleet zijn
  • Het moet kracht en energie geven
  • Het moet mooi zijn

BUSINESSPLAN

Een goed businessplan bevat een heldere strategische visie en een goed plan om deze visie vorm te geven. In algemene zin kan men stellen dat er drie ‘werkelijkheden’ zijn die over elkaar heen gelegd moeten kunnen worden en die tezamen bepalen of een businessplan realistisch is: de strategische ‘werkelijkheid’, de financiële en de ICT. M.n. het laatste wordt veelal vergeten en is regelmatig verantwoordelijk voor het mislukken van een ‘goed plan’.

PROJECT MANAGEMENT

De kern van de zaak bij de implementatie-fase is ‘hou het klein’, d.w.z. creëer een testomgeving die niet te groot is, zodat er relatief snel succes geboekt kan worden. Dit geeft de energie om de volgende stap te zetten. Indien projecten te groot zijn, wordt de kans op succes binnen een redelijke termijn steeds kleiner en het risico bestaat dat het team of het bedrijfsonderdeel het enthousiasme verliest. Bovendien worden hierdoor de implementatiekosten hoger dan nodig.

VOLLEDIGE IMPLEMENTATIE-FASE

Pas als één of meerdere projecten succesvol zijn verlopen, kan overgegaan worden tot een volledige implementatie. Om succesvol te zijn, dient deze implementatie niet te snel te worden ingezet en er moet een voldoende leercurve aanwezig zijn.  Deze leercurve moet ten minste de eerder genoemde componenten strategie, financieel, ICT en cultuur & gedrag van de organisatie omvatten.

CONTACT MET JIWA CONSULTANCY?

Wilt u uw bedrijfsprocessen verbeteren? Jiwa Consultancy is uw sparringspartner. U kunt mij vrijblijvend bereiken op +31 (0) 6 – 15 40 17 70 of ga naar contact.

Ga naar contact